Terapi

Det vigtigste for al terapi er, at to mennesker mødes med en villighed til, at være dybt ærlige over for hinanden og overfor facetter og problemer i tilværelsen.

Baseret på psykologisk teori, former samtalen sig som en understøttelse af personlig udvikling og bearbejdelse af eventuelle tab og traumer.

Terapi er hjælp til selvhjælp. At finde vejen til dig selv og at sætte ord på følelser og tanker, gør dig i stand til at få indsigt i egne adfærdsmønstre og at blive bevidst om, at du har et valg. Psykoterapi er også for dig, som i en svær tid kan komme styrket igennem og få øje på nye perspektiver på livet.

Mit menneskesyn er humanistisk og eksistentielt.  Jeg tror på, at mennesket er unikt, skal forstås individuelt, er ansvarligt og at det er afgørende for livskvaliteten, at kunne være til stede i her og nu.

"Vejen er belønningen!"