Voksne opvokset i alkoholfamilier

Er du vokset op i en familie med alkoholproblemer?!  - Så har det sat sine spor!

Grundvilkårene for børn i alkoholfamilier er:

 • Tab - af forældres opmærksomhed og omsorg
 • Sorg - over tabet af forældre i fortid og nutid
 • Ensomhed og forkerthedsfølelse
 • Behov for kontrol - at du fører barndommens ansvar for familien over i voksenlivet, med et stort behov for at have kontrol over alting, - også det som ikke kan kontrolleres

Som voksen vil du typisk være præget af:

 • En stærk facade, som dækker over et sårbart indre
 • Stærke følelser af skam og skyld
 • Lavt selvværd og manglende selvtillid
 • At du ofte glemmer dig selv, for at være der for andre
 • Følelser af forladthed, ked-af-det-hed, ensomhed og depression
 • Problemer med at mærke egne grænser og at handle efter dem
 • En bekymring for fremtiden
 • At du reagerer følelsesmæssigt stærkere på situationer end andre
 • Forkerthedsfølelse i sociale sammenhænge

Psykoterapi har for mig været vejen til accept af mit udgangspunkt, og det har samtidig givet mig de redskaber, som er brugbare i et nyt og anderledes liv, hvor gamle mønstre ikke mere er styrende.

"Mennesket må finde sig selv, for at kunne møde den Anden - og det er i mødet med den Anden, man møder sig selv."

Lise Petz-Schou, stifter af Psykoterapeutisk Institut